HÀNH TRÌNH TÌM X

YOUTHSPEAK FORUM 2021

Trong một thế giới bất ổn, người trẻ khát khao tìm ra những giải pháp mới để thích nghi và phát triển. Những giải pháp đó luôn mơ hồ và giấu mình dưới cái tên: X. Ẩn số X cần một hành trình dài để khám phá, vậy hành trình tìm X để tạo nên bước ngoặt của cuộc đời bạn đã bắt đầu chưa?

Cùng YouthSpeak khu vực miền Trung 2021 khám phá giải pháp cho tương lai của bạn ngay tại đây!

Không gian

TRUYỀN CẢM HỨNG

Bài nói:

The Uncertain Wolrd - Thế giới bất ổn

The Affection - Ảnh hưởng của một môi trường bất ổn đến giới trẻ 

Sustainable into the Uncertain - Tạo dựng sự bền vững trong bất ổn 


Không gian

GẮN KẾT

Phiên thảo luận:

Giới trẻ và tạo dựng cuộc sống bền vững

Chuỗi workshops:

Self-leadership 

Time & Task Management

EQ Management 

Digital Transformation


Không gian

HÀNH ĐỘNG

Action space: From N to 1

ĐẠI SỨ CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TÁC QUỐC GIA